• ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบผสมผสาน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น. โดยเข้าร่วมการสัมนาผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook

  การสัมมนา เรื่อง การต่อต้านการทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

  ทางสำนักงาน ป.ป.ช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง การต่อต้านการทุจริตในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง ในรูปแบบผสมผสาน เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น. โดยเข้าร่วมการสัมนาผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook

 • นายธวัชชัย  สาครินทร์  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพิมพ์ตำรวจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมโรงพิมพ์ตำรวจ    

  พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  นายธวัชชัย  สาครินทร์  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพิมพ์ตำรวจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมโรงพิมพ์ตำรวจ    

 • นายธวัชชัย  สาครินทร๋ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี  เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63

  วันคล้ายวันสถาปนาโรงพิมพ์ตำรวจ ครบรอบ 66 ปี

  นายธวัชชัย  สาครินทร๋ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี  เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63

 •   โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานเข้าชมบริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด (SOONTORN FILM CO., LTD.) นำโดย นายธวัชชัย  สาครินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยได้การต้อนรับจาก ผู้บริหาร และบุคลากรบริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด (SOONTORN FILM CO., LTD.)

  ศึกษาดูงาน บริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด (SOONTORN FILM CO., LTD.)

    โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าศึกษาดูงานเข้าชมบริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด (SOONTORN FILM CO., LTD.) นำโดย นายธวัชชัย  สาครินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยได้การต้อนรับจาก ผู้บริหาร และบุคลากรบริษัท สุนทรฟิล์ม จำกัด (SOONTORN FILM CO., LTD.)

 • พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน “การผลิตสิ่งพิมพ์” โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ

  คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เยี่ยมชมกิจการของโรงพิมพ์ตำรวจ

  พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน “การผลิตสิ่งพิมพ์” โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ

 • การทำแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

  การทำแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

  การทำแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยพลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ได้มีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส จึงได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยพลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ได้มีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส จึงได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ

 • เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้ส โควิด19  ทางโรงพิมพ์ตำรวจจึงมีมาตรการลดเวลาการบริการ จึงขอปรับการบริการเป็นเวลา 8.30-15.30 น.  ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้ส โควิด19  ทางโรงพิมพ์ตำรวจจึงมีมาตรการลดเวลาการบริการ จึงขอปรับการบริการเป็นเวลา 8.30-15.30 น.  ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 •   ประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน เมือ่วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุม ศรียานนท์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุม รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานอำนวยการฯ 1 รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานอำนวยการฯ 2  

  การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกำกับดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างแบบพิมพ์

    ประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน เมือ่วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุม ศรียานนท์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุม รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานอำนวยการฯ 1 รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานอำนวยการฯ 2