•   การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา...

  การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง

    การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา…

 • พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร  ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เข้าศึกษาดูงานที่โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เข้าศึกษาดูงานภายในโรงพิมพ์ตำรวจ

  พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร  ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เข้าศึกษาดูงานที่โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารโดยนายทวีวุฒน์  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารโดยนายทวีวุฒน์  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

 • สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2560 ทั้ง 9 ประเภทรางวัล มีดังนี้ 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่  - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - 2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน 3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 3.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่...

  ขอแสดงความยินดีกับโรงพิมพ์ตำรวจได้รับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล งาน SOE Award ประจำปี 2560

  สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2560 ทั้ง 9 ประเภทรางวัล มีดังนี้ 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่  - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล – 2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน 3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 3.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่…