•     ​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2561 จัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภทเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ...

  ​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561

      ​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2561 จัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภทเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ…

 •   การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา...

  การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง

    การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา…

 • พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร  ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เข้าศึกษาดูงานที่โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เข้าศึกษาดูงานภายในโรงพิมพ์ตำรวจ

  พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร  ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เข้าศึกษาดูงานที่โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารโดยนายทวีวุฒน์  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี

  วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารโดยนายทวีวุฒน์  ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี