• โรงพิมพ์ตำรวจได้จัดทำโครงการอบรม และให้ความรู้ร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดในหัวข้อบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พี่เลี้ยง) เรียนเชิญคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผลการดำเนินงานและผลการประเมินบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 23 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00...

  โครงการอบรม และให้ความรู้ร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

  โรงพิมพ์ตำรวจได้จัดทำโครงการอบรม และให้ความรู้ร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดในหัวข้อบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พี่เลี้ยง) เรียนเชิญคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผลการดำเนินงานและผลการประเมินบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 23 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00…

 •     ​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2561 จัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภทเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ...

  ​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561

      ​รางวัลเกียรติยศแห่งปี โรงพิมพ์ตำรวจ งานรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดพิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งที่ ที่มีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2561 จัดงานภายใต้แนวคิด “รวมพลังรัฐวิสาหกิจ พัฒนาเศรษฐกิจไทย ก้าวไกลอย่างยั่งยืน” มีการพิจารณารางวัลแต่ละประเภทเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่โดดเด่นในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่คอยขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ…

 •   การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา...

  การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง

    การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา…