ข่าวกิจกรรม Archive

 • พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน “การผลิตสิ่งพิมพ์” โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ

  คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เยี่ยมชมกิจการของโรงพิมพ์ตำรวจ

  พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เยี่ยมชมกิจการ ศึกษาดูงาน “การผลิตสิ่งพิมพ์” โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับ

  อ่านต่อ..

 • การทำแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

  การทำแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

  การทำแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

  อ่านต่อ..

 • คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยพลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ได้มีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส จึงได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ

  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ โดยพลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ได้มีความตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส จึงได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารและพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ

  อ่านต่อ..

 •   ประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน เมือ่วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุม ศรียานนท์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุม รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานอำนวยการฯ 1 รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานอำนวยการฯ 2  

  การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกำกับดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างแบบพิมพ์

    ประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธาน เมือ่วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563  ณ ห้องประชุม ศรียานนท์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารวาระการประชุม รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานอำนวยการฯ 1 รายงานผลการดำเนินงานคณะทำงานอำนวยการฯ 2  

  อ่านต่อ..