การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร Archive

 • นายธวัชชัย  สาครินทร์  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพิมพ์ตำรวจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมโรงพิมพ์ตำรวจ    

  พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  นายธวัชชัย  สาครินทร์  รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรของโรงพิมพ์ตำรวจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เมื่อวันที่ 23  กรกฎาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมโรงพิมพ์ตำรวจ    

  อ่านต่อ..

 • นายธวัชชัย  สาครินทร๋ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี  เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63

  วันคล้ายวันสถาปนาโรงพิมพ์ตำรวจ ครบรอบ 66 ปี

  นายธวัชชัย  สาครินทร๋ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี  เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 63

  อ่านต่อ..

 •   วันที่  6 มกราคม 2563  เวลา  09.00 น.  ผู้บริหาร พนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ  ได้ประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์  ถวายปัจจัยไทยทาน เนื่องในวันขี้นปีใหม่ การตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร จะรูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำหรือ เป็นครั้งคราวก็ได้  การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ  ผู้คนที่มาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหาร มาถวายพระ  ถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล  เป็นการแผ่ส่วนกุศลส่งถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว   วัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล...

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

    วันที่  6 มกราคม 2563  เวลา  09.00 น.  ผู้บริหาร พนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ  ได้ประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตร  ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์  ถวายปัจจัยไทยทาน เนื่องในวันขี้นปีใหม่ การตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร จะรูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำหรือ เป็นครั้งคราวก็ได้  การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ  ผู้คนที่มาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหาร มาถวายพระ  ถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล  เป็นการแผ่ส่วนกุศลส่งถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว   วัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล...

  อ่านต่อ..