Ads. Archive

 • เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้ส โควิด19  ทางโรงพิมพ์ตำรวจจึงมีมาตรการลดเวลาการบริการ จึงขอปรับการบริการเป็นเวลา 8.30-15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ

  เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้ส โควิด19  ทางโรงพิมพ์ตำรวจจึงมีมาตรการลดเวลาการบริการ จึงขอปรับการบริการเป็นเวลา 8.30-15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  อ่านต่อ..

 • social distancing

  อ่านต่อ..

 • โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า @ppb1954 ของโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Approved Account) โล่สีน้ำเงิน แล้ว Line ID: @ppb1954ช่วยกันแชร์นะครับ

  Line ID: @ppb1954

  โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า @ppb1954 ของโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Approved Account) โล่สีน้ำเงิน แล้ว Line ID: @ppb1954ช่วยกันแชร์นะครับ

  อ่านต่อ..