Ads. Archive

 •   การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา...

  การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง

    การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา...

  อ่านต่อ..

 • สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2560 ทั้ง 9 ประเภทรางวัล มีดังนี้ 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่  - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - 2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน 3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 3.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่...

  ขอแสดงความยินดีกับโรงพิมพ์ตำรวจได้รับรางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล งาน SOE Award ประจำปี 2560

  สำหรับผลรางวัล SOE Award ประจำปี 2560 ทั้ง 9 ประเภทรางวัล มีดังนี้ 1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่  - ไม่มีผู้ได้รับรางวัล - 2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ธนาคารออมสิน 3. รางวัลการพัฒนาองค์กรดีเด่น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ 3.1 รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่...

  อ่านต่อ..

 • โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า @ppb1954 ของโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Approved Account) โล่สีน้ำเงิน แล้ว Line ID: @ppb1954ช่วยกันแชร์นะครับ

  Line ID: @ppb1954

  โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่า @ppb1954 ของโรงพิมพ์ตำรวจ เป็นบัญชีที่ได้รับการรับรอง (Approved Account) โล่สีน้ำเงิน แล้ว Line ID: @ppb1954ช่วยกันแชร์นะครับ

  อ่านต่อ..

 • อ่านต่อ..

 • อ่านต่อ..

 • อ่านต่อ..