Archive for June 1st, 2017

  • โรงพิมพ์ตำรวตจัดสัมมนาลูกค้า ตร. ในวันศูกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 ณ สโมสรตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 22) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา          

    สัมมนาลูกค้า ตร.

    โรงพิมพ์ตำรวตจัดสัมมนาลูกค้า ตร. ในวันศูกร์ที่ 26 พ.ค. 2560 ณ สโมสรตำรวจ โดยมี พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 22) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา          

    อ่านต่อ..