Archive for May 16th, 2018

  •   การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา...

    การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง

      การไฟฟ้า MOU โรงพิมพ์ตำรวจ ในโครงการพี่เลี้ยง วันที่ 25 เมษายน 2018   กรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง) วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. นายเสริม สกุลคล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายทวีวัฒน์ ขวัญเมือง ผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนรัฐวิสากิจด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง)โดยมีนางสาววรสา...

    อ่านต่อ..