ประกาศ เรื่อง ประมูลขายเพลเก่า ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 130 กก. และไดคัท ตม.6 สำหรับเจาะมุม จำนวน 5 แผ่น โดยวิธียื่นเสนอด้วยวาจา

About upper