ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษม้วนคาร์บอนในตัวชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ รายการละ 68 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About upper