ประกาดผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 50,000 รีม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

About upper