ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี 80 แกรม ขนาดเอ 4 จำนวน 30,000 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About upper