ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 167 รายการ โดยประมูลเสนอราคา

About upper