การเคลือบ ยู.วี.

 

การเคลือบ ยู.วี. (GLOSS U.V. COATING)
• ขั้นตอน
เป็นกระบวนการเคลือบโดยการถ่ายเทน้ำมันวานิช ยู.วี. จากโมยางสู่สิงพิมพ์ เพื่อเพิ่มสีสัน และความเงาของสิ่งพิมพ์ทำให้เกิดการสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น
การเคลือบสิ่งพิมพ์ด้วยวานิช ยู.วี.มีขั้นตอน คือ ปล่อยชิ้นงานผ่านโมเคลือบเพื่อรับวานิชจากโมลงสิ่งพิมพ์ แล้วผ่านตู้อบยู.วี. วานิชจะแห้งและเซ็ตตัวหลังจากได้รับคลื่นยู.วี.จากหลอด ยู.วี.ภายในตู้อบ• คุณสมบัติ
•  เพิ่มสีสัน ความเงาของสิ่งพิมพ์ให้ดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
•  ป้องกันรอยขูดขีดของผิวสิ่งพิมพ์
•  ป้องกันความชื้นจากละอองน้ำ•  ข้อดี
•  ราคาการเคลือบถูก •  หาแหล่งเคลือบได้ง่าย •  ป้องกันความสูญเสียของผิวสิ่งพิมพ์
การเคลือบ ยูวี เงา (GLOSS OPP FILM LAMINATING)
• ขั้นตอน
เป็นกระบวนการเคลือบโดยหลักการกดและรีดระหว่างฟิล์มพลาสติก กับสิ่งพิมพ์โดยการถ่ายเทกาวลงบนฟิล์มพลาสติกใส แล้วผ่านความร้อน เพื่อให้กาวเซ็ตตัวและแห้ง แล้วมาประกบระหว่างฟิล์มกับชิ้นงาน หรือสิ่งพิมพ์ผ่านลูกรีดที่มีแรงกดเพื่อรีดฟองอากาศออกจากสิ่งพิมพ์ และรีดเพื่อให้การเกาะติดของฟิล์มกับสิ่งพิมพ์ดียิ่งขึ้น•  คุณสมบัติ
•  เพิ่มสีสัน ความเงาของสิ่งพิมพ์ให้ดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
•  ป้องกันรอยขูดขีดของผิวสิ่งพิมพ์
•  ป้องกันความชื้นจากละอองน้ำ
•  ข้อดี
•  อายุการใช้งานยาวนานขึ้น    •  ป้องกันความเสียหาย รอยขูดขีดของผิวสิ่งพิมพ์
การเคลือบ ยู.วี.เฉพาะจุด ( SPOT U.V.COATING)
การเคลือบยู.วี.เฉพาะจุดมี 2 อย่างคือ
เคลือบบนสิ่งพิมพ์
เคลือบบนสิ่งพิมพ์ที่มีการเคลือบพลาสติกด้านก่อน

การเคลือบ ยู.วี.เฉพาะจุดเป็นการดำเนินงานในระบบซิลค์สกรีน โดยนำฟิล์มโฟสสิทีฟถ่ายลงบล็อคสกรีน เคลือบด้วยวานิช ยู.วี.ลงบนชิ้นงานที่เราต้องการเน้นเป็นพิเศษ เมื่อทำการเคลือบแล้วผ่านตู้อบเพื่อให้สิ่งพิมพ์ที่เคลือบแห้งด้วยคลื่นยู.วี.•  คุณสมบัติ
• การเคลือบเฉพาะจุดเพื่อเน้นจุดสำคัญ ๆ ที่ต้องการให้ดึงดูดสายตาของผู้พบเห็น เพิ่มสีสันคุณค่าของสินค้าที่ต้องการขาย

•  ข้อดี
•  สามารถกำหนดพื้นที่ที่ต้องการเน้นเป็นจุดขาย   •  เพิ่มมูลค่าทางการขาย

การเคลือบ ยู.วี. เว้นลิ้น (STRIP U.V. COATING)
เป็นกระบวนการเคลือบโดยการถ่ายเทน้ำมันวานิช ยู.วี. จากโมยางสู่สิงพิมพ์ เพื่อเพิ่มสีสัน และความเงาของสิ่งพิมพ์ทำให้สะดุดตาแก่ผู้พบเห็น การเคลือบสิ่งพิมพ์ด้วยวานิช ยู.วี.มีขั้นตอนคือ การปล่อยชิ้นงานผ่านโมเคลือบที่มีผ้ายางติดตั้งตามขนาดที่ต้องการ เพื่อรับวานิชจากผ้ายางส่วนที่มีการเว้นขนาดที่ไม่ต้องการเคลือบ วานิช ยู.วี.จะไม่ติดบนสิ่งพิมพ์ แล้วผ่านตู้อบยู.วี. วานิชจะแห้งและเซ็ตตัวหลังจากได้รับคลื่นยู.วี.จากหลอด ยู.วี.ภายในตู้อบ•  คุณสมบัติ
•  เพิ่มสีสัน ความเงาของสิ่งพิมพ์ให้ดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
•  ป้องกันรอยขูดขีดของผิวสิ่งพิมพ์
•  ป้องกันความชื้นจากละอองน้ำ
•  สามารถทากาวบริเวณที่เว้นเพื่อทำประโยชน์อื่นๆ•  ข้อดี
•  ราคาการเคลือบถูก    •  หาแหล่งเคลือบได้ง่าย
การเคลือบ พลาสติกสายรุ้งหรือฟิล์มพิเศษ
เป็นกระบวนการเคลือบโดยหลักการกด และรีดระหว่างฟิล์มพลาสติกกับสิ่งพิมพ์ โดยการถ่ายเทกาวลงบนฟิล์มพลาสติกด้าน แล้วผ่านความร้อนเพื่อให้กาวเซ็ตตัวและแห้ง แล้วมาประกบระหว่างฟิล์มกับชิ้นงานหรือสิ่งพิมพ์ ผ่านลูกรีดที่มีแรงกด เพื่อรีดฟองอากาศออกจากสิ่งพิมพ์ และรีดเพื่อให้การเกาะติดของฟิล์มกับสิ่งพิมพ์ดียิ่งขึ้น•  คุณสมบัติ
•  เพิ่มสีสัน ความเงาของสิ่งพิมพ์ให้ดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
•  ป้องกันรอยขูดขีดของผิวสิ่งพิมพ์
•  ป้องกันความชื้นจากละอองน้ำ•  ข้อดี
•  อายุการใช้งานยาวนานขึ้น    •  ป้องกันความเสียหาย รอยขูดขีดของผิวสิ่งพิมพ์

About upper