ดาวน์โหลด ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

 

ขั้นตอนการติดตั้งฟอนต์ ::

 • หลังจากดาวน์โหลดไฟล์มาเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการขยายไฟล์ไปไว้ยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
 • 1

 • เปิด Control Panel
 • 2

 • เลือก ไอคอล Fonts
 • 3

 • เลือก File(บริเวณมุมบนด้านซ้าย) และเลือก Install New Fonts
 • 4

 • ในช่อง Folders : ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่ได้จากการขยายไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา และเลือกโฟลเดอร์ของฟอนต์ที่ต้องการจะทำการติดตั้ง จะปรากฎรายละเอียดของฟอนต์ที่เลือกในช่อง list of fonts
 • 5

 • คลิกเลือก Select All และคลิก OK เป็นอันเสร็จขั้นตอนการติดตั้ง สามารถเลือกใช้งานฟอนต์ได้ตามปกติ
 • 6

   

  ดาวน์โหลดฟอนต์ราชการ

About upper