ศึกษาดูงานเรื่อง ค่านิยมองค์กร

วันที่ 6 มิถุนายน คณะผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าศึกษาดูงานเรื่อง ค่านิยมองค์กร ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีคุณรมณีย์ วันทนีย์วรกุล พนักงานวิเคราะห์และวางแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กรและทีมงานเป็นผู้บรรยาย

About upper