ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 นายอนุพันธ์ บุณโยดม รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและพนักงาน โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ไปศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ต้านโกง  เพื่อส่งเสริมให้ได้ตระหนักถึงเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและนำความรู้ที่ได้ไปเป็นประโยชน์ต่อการสร้างจิตสาธรณะในการต่อต้านการทุจริตให้องค์กร ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขต ดุสิต กรุงเทพฯ

About upper