โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยมี พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ  รรท. ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 22) นำถวายความอาลัย ณ โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

About upper