ลงนามแสดงความอาลัย

นายไพฑูรย์  หลิมวัฒนา สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชั้น 1 โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559

About upper