ลงนามแสดงความอาลัย

นายปิยวิทย์ โกฏเพชร สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาเกษตรจังหวัดชุมพร ร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณชั้น 1 โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559

About upper