คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตแบบพิมพ์

คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยมี พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ  รรท. ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 22) ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตแบบพิมพ์ และเทคโนโลยีการพิมพ์

 

 

 

About upper