ประกวดราคาซื้อกระดาษม้วนคาร์บอนในตัวชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์

คาร์บอนม้วน 1

คาร์บอนม้วน-ประกวดราคา 1

คาร์บอนม้วน-ประกวดราคา 2

About upper