สัมมนา “การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และตัวชี้วัดของโรงพิมพ์ตำรวจ” วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำบีชรีสอร์ท จ.เพชรบุรี

 

About upper