ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวน 7 อัตรา

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 3 อัตรา

รับสมัคร พนักงานฝ่ายผลิต จำนวน 3 อัตรา

About upper