ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ 2560

พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บร 23)

ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ

 

About upper