ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ 2561

พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

(งานบริหาร 4)

ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ

 

About upper