ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ 2563

พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บร 5)

ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ

 

About upper