ประกาศ เรื่อง ขายประมูลเพลทเก่าชำรุด ที่ไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธีประมูลโดยวิธียื่นเสนอด้วยวาจา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper