คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ เข้าศึกษาดูงานภายในโรงพิมพ์ตำรวจ

พล.ต.ท.เดชา  บุตรน้ำเพชร  ประธานกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วยคณะกรรมการ  เข้าศึกษาดูงานที่โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

About upper