ประกาศโรงพิมพ์ตำรวจ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเข้าเล่มไสสันทากาว ไม่น้อยกว่า 7 หัวหนีบ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ก.พ. 61)

ประกาศเครื่องไสสันทากาว ไม่น้อยกว่า 7 หัวหนีบ

คุณลักษณะเครืองเข้าเล่มฯ

เอกสารประกวดราคาเครื่องไสสันทากาว ไม่น้อยกว่า 7 หัวหนีบ

About upper