ประกาศ หยุดทำการวันแรงงาน และชดเชยวันสงกรานต์

โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชา่ติ จะปิดทำการใน วันที่ 30 เมษายน

และ 1 พฤษภาคม 2561

เนื่องด้วยวันหยุดชดเชยเทศการวันสงกรานต์ และวันแรงงาน

จะเปิดทำการปกติ ใน วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

 

About upper