ประกาศ เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจในตำแหน่งพนักงานบริหารงานบุคคล ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารผลสอบข้อเขียน

About upper