ประกาศ เรื่อง ประมูลจำหน่ายทรัพย์สินและครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ โดยวิธียื่นเสนอด้วยวาจา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประมูลจำหน่ายทรัพย์สิน

About upper