โครงการอบรม และให้ความรู้ร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

โรงพิมพ์ตำรวจได้จัดทำโครงการอบรม และให้ความรู้ร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ และคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดในหัวข้อบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พี่เลี้ยง) เรียนเชิญคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจทุกท่านเข้าร่วมการอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผลการดำเนินงานและผลการประเมินบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ห้องประชุมชั้น 23 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ 10900 ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

 

About upper