ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตัดกระดาษแบบแผ่นอัตโนมัติ (ยกเลิกประกาศ)

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร Spec เครื่องตัดกระดาษแบบแผ่น

About upper