แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2562

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษม้วนปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม ชนิดม้วน ขนาด 11 นิ้ว ปีงบประมาณ 2562

* แผนการจัดซื้อกระดาษม้วนคาร์บอนในตัวชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ ปีงบประมาณ 2562

About upper