ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เพื่ิอคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผลิต ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศผลสอบ หนฝ.ผลิต

About upper