ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้ส โควิด19  ทางโรงพิมพ์ตำรวจจึงมีมาตรการลดเวลาการบริการ จึงขอปรับการบริการเป็นเวลา 8.30-15.30 น. ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

About upper