ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวร้ส โควิด19  ทางโรงพิมพ์ตำรวจจึงมีมาตรการลดเวลาการบริการ จึงขอปรับการบริการเป็นเวลา 8.30-15.30 น.  ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

About upper