ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษแบงค์เหลือง 55 แกรม ขนาด 24*35.5 นิ้ว จำนวน 1,800 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

About upper