แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 80แกรม ขนาด 24×35 นิ้ว จำนวน 6,000 รีม ปีงบประมาณ 2563

* แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ 1 โครงการ ปีงบประมาณ 2563

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กระดาษปอนด์ขาว 60 แกรม ขนาด 17 นิ้ว จำนวน 50,000 รีม ปีงบประมาณ 2563

* แผนจัดซื้อจัดจ้างกระดาษม้วนคาร์บอนในตัวชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ รายการละ 136 ม้วน ปีงบประมาณ 2563

* แผนจัดซื้อจัดจ้างกระดาษชนิดต่างๆ จำนวน 3 รายการปีงบประมาณ 2563

* แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระดาษแบงค์เหลือง 55 แกรม ขนาด 24*35.5 นิ้ว จำนวน 1,800 รีมปีงบประมาณ 2563

* แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม ขนาด 24*35 นิ้ว จำนวน 6,000 รีมปีงบประมาณ 2563

* แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระดาษการ์ดขาว ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2563

* แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระดาษม้วนคาร์บอนในตัวชนิดต่างๆ จำนวน 4 รายการ รายการละ 136 ม้วน ปีงบประมาณ 2563

* แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระดาษการ์ดขาว ชนิดต่างๆ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2563

* แผนการจัดซื้อจัดจ้างกระดาษแบงค์เหลือง 55 แกรม ขนาด 24*35 นิ้ว จำนวน 2,000 รีม ปีงบประมาณ 2563

* แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563

 

 

About upper