ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น การรับสมัครบุคลภายนอกเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ

คลิีกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper