ประกาศ เรื่อง ประมูลขายเครื่องยิงฟิล์ม จำนวน 3 เครื่อง และรถยนต์ประจำตำแหน่งหมาบเลขทะเบียน ช3 393 จำนวน 3 คัน โดยวิธียื่นเสนอด้วยวาจา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper