สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2563

สคร.จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจร่วมใจ ไทยปลอดภัยเข้มแข็ง” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลและมอบนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ

รางวัล SOE Award ประจำปี 2563 โรงพิมพ์ตำรวจได้รับรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภทชมเชย  ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและโรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

About upper