แท่นพิมพ์ RYOBI 500 k – NP (ตัด 5)

 

แท่นพิมพ์ RYOBI 500 k – NP (ตัด 5)

ประเทศผู้ผลิต                          ญี่ปุ่น

กระดาษใหญ่สุด                      19.5″ x 14″

กระดาษเล็กสุด                        11″ x 6.5″

ชนิดกระดาษ                         กระดาษ 110 แกรม กากี, กระดาษแบ็งค์, กระดาษคาร์บอบในตัว,

กระดาษปอนด์,  กระดาษแอร์เมล์

ลักษณะงาน พิมพ์กระดาษขาวดำ ปรุ ตีเบอร์, ใบเร็จรับเงิน, ง.43 – ต.94, ค.129 – ต.18,

ค.129 – ต.18,  ค.127 – ต.17/1,  ค.127 – ต.17/2,  สนผ.ต่างๆ,

แบบพิมพ์ขาวดำต่างๆ

 

About upper