แท่นพิมพ์ RYOBI 520 NP (ตัด 5)

 

 

แท่นพิมพ์ RYOBI 520 NP (ตัด 5)

ประเทศผู้ผลิต ญี่ปุ่น

กระดาษใหญ่สุด 20.25″ x 13.5″

กระดาษเล็กสุด 11″ x 8″

ชนิดกระดาษ กระดาษ 110 แกรม กากี,  กระดาษแบ็งค์,  กระดาษคาร์บอนในตัว, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ด,  กระดาษการ์ดอาร์ต

ลักษณะงาน พิมพ์งานขาวดำ ปรุ ตีเบอร์,  ใบเสร็จรับเงินต่างๆ, ค.129 – ต.18,  พลม.24 – ต538, พลม.25 – ต.539,  ค.77 – ต.83

ค.127 – ต.17/1, ค.127 – ต.17/2, ต้นทะเบียนรถยนต์, ใบเสร็จรับเงินแบบ 3 ตอน, สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์, ค.171 – ต.560,

สนผ.ต่างๆ,  แบบพิพม์ขาวดำต่างๆ

 

About upper