การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมปี 2564

*การประชุมคณะทำงานอำนวยการ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับดูแล และติดตามผลการใช้ การจัดซื้อ การจัดจ้าง แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

*การประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน

*การประชุมหารือ เรื่อง การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์

 

About upper