แท่นพิมพ์ Ryobi 662 pfhx (ตัด 4)

 

แท่นพิมพ์ Ryobi 662 pfhx (ตัด 4)

ประเทศผู้ผลิต                  ญี่ปุ่น

กระดาษใหญ่สุด 25″ x 18.75″

กระดาษเล็กสุด 12″ x 8.5″

ชนิดกระดาษ กระดาษ 100 แกรม กากี,  กระดาษแบ็งค์,  กระดาษคาร์บอนในตัว, กระดาษปอนด์,  กระดาษการ์ด,  กระดาษการ์ดอาร์ต

ลักษณะงาน พิมพ์งานขาวดำ  สีผสมพิเศษ  ใบประกาศนียบัตร  หนังสือยก  ใบเสร็จรับเงินต่างๆ, ต้นทะเบียนรถยนต์, พลม.24 – ต.538,

พลม.24 – ต.539,  ค.1714 – ต.560, ค.77 – ต.83,  สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ,  แบบพิมพ์ขาวดำต่างๆ

 

 

 

About upper