ประกาศ เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาตามความเหมาะสม โดยวิธีการสอบสัมภาณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (นิติกร) ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper