เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH EZ 370

เครื่องพิมพ์สำเนา RISOGRAPH EZ 370

คุณสมบัติของเครื่อง

เป็นเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์ สำหรับปรุกระดาษไขในตัว ควบคุมการทำงานด้วยระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์

ความเร็วในการพิมพ์สำเนาแผ่นแรก 20 วินาที

พื้นที่การพิมพ์สำเนาได้ใหญ่สุดขนาด A3(291mm.x413mm)

ความละเอียดในการสร้างภาพ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว

มีระบบลบสันกลางของหนังสือที่เป็นเล่มได้และกำหนดความกว้างของสันกลางที่ลบได้

สามารถปรับความเข้มจางของการสแกนต้นฉบับได้

สามารถย่อ/ขยายได้

สามารถปรับความเร็วในการพิมพ์ได้

สามารถจัดตำแหน่งของเอกสารได้

มีระบบ CONFIDENTIAL เพื่อดึงกระดาษไขต้นฉบับที่เป็นความลับออกจากลูกโม หลังจบการใช้งานแล้ว

มีระบบการเพิ่มเม็ดสกรีน (DOT SCREEN) เฉพาะส่วนที่เป็นรูปภาพได้

มีปุ่มประหยัดหมึกเพื่อลดปริมาณหมึกใช้น้อยลง

มีระบบ Two-up สำหรับการพิมพ์ 2 ต้นฉบับให้อยู่ในสำเนาใบเดียว

ระบบตัดไฟและหรี่ไฟอัตโนมัติและสามารถตั้งเวลาทำงานได้

สามารถสั่งพิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง  โดยชุด  Network Interface Card

ประเทศผู้ผลิต                         ญี่ปุ่น

กระดาษใหญ่สุด                      16.5″ x 12″

กระดาษเล็กสุด                        7.25″ x 7.255″

ชนิดกระดาษ                            กระดาษ 110 แกรม กากี,  กระดาษแบ็งค์,  กระดาษปอนด์

ลักษณะงาน                              พิมพ์งานขาวดำขนาดเล็ก เช่น  หนังสือยกจำนวนน้อย,  แบบพิมพ์ต่างๆ

 

 

 

About upper