ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู ระบบ Inverter จำนวน 11 เครื่อง

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper