เครื่องพิมพ์ RYOBI 920 (ตัด 2 – 4 สี)

 

เครื่องพิมพ์ RYOBI 920 (ตัด 2 – 4 สี)

ประเทศผู้ผลิต                         ญี่ปุ่น

กระดาษใหญ่สุด                     36″ x 25″

กระดาษเล็ก                            16″ x 11.5″

ชนิดกระดาษ                           กระดาษแบ็งค์, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ดอาร์ต, การะดาษการ์ด, การะดาษอาร์ด

ลักษณะงาน                             พิมพ์งาน 4 สี  สีผสมพิเศษ  พิมพ์งานขาวดำ  พิพม์หนังสือยก  โปสเตอร์

ปกหนังสือยก  แผ่นพับ  โบว์ชัวร์  แฟ้มต่างๆ  แบบพิมพ์ต่างๆ

 

 

 

 

About upper