ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกด้วยวิธีพิจารณาตามความเหมาะสมโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงพิมพ์ตำรวจตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย (นิติกร) ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

About upper