ผู้บริหาร และพนักงาน โรงพิมพ์ตำรวจ ร่วมทำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ 2566


วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางธณิณฐรภ์ คุณวุฒิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพิมพ์ตำรวจ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นศิริมงคลของบุคลากรตลอดจนขวัญและกำลังสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

About upper