ประชุมคณะกรรมการโรงพิมพ์ตำรวจ ครั้งที่ 1/2566พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรงพิม์ตำรวจ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 โรงพิมพ์ตำรวจ วันที่ 26 ตุลาคม 2565

About upper